PROTEIINIPIILAAKSO

Keski-Suomesta proteiinikiertotalouden Piilaakso

Hankkeen visio on, että vuonna 2025 Jyväskylän seutukunnassa on kestävä, kiertotalouden periaatteita noudattava ruokajärjestelmä, jonka perustana on tiivis tutkimus- ja yritystoiminnan välinen yhteistyö. Uutta ruokajärjestelmää kuvaavat seuraavat piirteet:

  • Perinteinen maidon ja lihan tuotanto on muuttunut resurssiviisaaksi ja tukee tehokkaasti kiertotalouden toimintaa.

  • Maatalouden onnistuneen rakennemuutoksen myötä alueella tuotetaan myös runsaasti nk. uusia kestäviä proteiineja (härkäpapu, lupiini, hamppu, sienet, hyönteiset) ja kehitetään innovatiivisia jalosteita kotimaisille markkinoille sekä vientiin.

  • Järvikalan pyynti ja käyttö on kasvanut merkittävästi, sen pyytämisestä on tullut kannattava elinkeino useille paikallisille kalastajille, ja tuotekehityksen ansiosta paikallisesta järvikalasta on tullut osa kuluttajien arkiruokaa.

  • Alue on proteiinipitoisten uuselintarvikkeiden (erit. hyönteiset) edelläkävijä, jossa on käynnistetty hyönteisruokaan liittyvää tuotanto- ja jalostustoimintaa.

  • Jyväskylän seutukunta tunnetaan valtakunnallisesti proteiinituotteiden ja ruokaan liittyvien kokeilujen  Piilaaksona, josta haetaan oppia muille alueille ja jossa tuotettua tietoa voidaan myydä muualle. Kuluttajat ovat kiinnostuneita paikallisesta ruoasta ja arvostavat sitä. Tämä näkyy kulutuskäyttäytymisen muutoksen lisäksi vilkastuneena yritystoimintana ja ruoka-aiheisten tapahtumien sekä tutkimuksen kasvaneena määränä.

  • Julkiset ruokapalvelut ja paikalliset elintarvikeyritykset ovat sitoutuneet kestävyyden ja kiertotalouden tavoitteisiin ja edistävät paikallisen ruoan tunnettuutta. Tämän myötä kiinnostus ruoan terveellisyyttä kohtaan on noussut. Kehitystä tukee alueen koulujen opetusohjelmiin integroitu kestävää ravitsemusta käsittelevä opetus. Lasten kasvattaessa vanhempiaan maukkaiden, ravitsemussuositusten mukaisten aterioiden kysyntä kasvaa myös lounasravintoloissa ja niistä tulee ”uusi normaali”.

  • Keskisuomalainen ruokajärjestelmä toteuttaa kestävyys- ja ravitsemustieteellisen tutkimuksen uusinta kärkeä ja ruoka-alan toimijat muodostavat vahvan verkoston, joka tukee resurssiviisasta toimintatapaa. Alkuvaiheen piloteista on muodostunut verkoston ja sitä tukevan infrastruktuurin myötä itseään ruokkiva positiivinen kehä, joka osaltaan sysää alueellista kehitystä yhä kestävämpään suuntaan.

Lisätietoa hankkeesta (mm. tapahtumista ja pilottikokeiluista) tulee tammi-helmikuussa 2018.

Vieraile Sitran teemasivuilla: Alueellinen kestävä ruokajärjestelmä

Hankkeen pilotit

Harkapapu
Maito
Hamppu
Kala
Kuhnuri
sitra